עבודות קונסטרוקציה

עבודות קונסטרוקציה בבני ברק ברח" הלחי עבור חב " אקסטאל יצרנית אלומיניום העבודה כללה מהלך מדרגות כןלל גשרון לקומה ב " כולל עמודים לחלוקה לאלמנטי  אלומיניום אשר יוצגו בעתיד בפתיחה

קבלן לעבודות מסגרות כללית ,קונסטרוקציה ועבודות מיוחדות,פרויקטים , חיזוק מבנים ישנים , מבני שימור ,חיפוי פח דקורטיבי , שערים חשמליים, מרפסות מתכת תלויות